Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Grupa 2 / przy wyborze 2 grup cena za zajęcia 170zł/mc

Dane dziecka

odbierany ze świetlicy

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
Wyrażam zgodę do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku mojego dziecka do celów marketingowych i informacyjnych przez KS Gazela.
Oświadczam, że mój syn/córka nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych.